Informacje | Wiedza
To forum jest moderowane, wszystkie wpisy są przed publikacją przeglądane przez moderatorów

TEMAT: Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna 2015/12/22 22:18 #30

  • Moderator
  • Moderator Avatar
  • Wylogowany
Od 27 listopada 2010 r. obowiązuje zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nowelizacja zabrania wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium RP środków zastępczych tzw. dopalaczy (art. 44a i art. 44b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Za złamanie zakazu grozi kara od 20 tysięcy do miliona złotych (art.52a ww ustawy). Inspektorzy sanitarni mogą wstrzymać obrót podejrzaną substancją, a także zamknąć punkty jej wytwarzania i sprzedaży. Zamknięcie sklepu lub hurtowni z podejrzanym produktem będzie możliwe maksymalnie na trzy miesiące.

Ustawa zabrania reklamy lub promocji środka zastępczego (dopalaczy) pod karą ograniczenia wolności albo jej pozbawienia - do roku. Zabronione jest reklamowanie i promowanie środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie takie jak substancje psychotropowe lub środki odurzające lub ich użycie może spowodować skutki takie jak działania substancji psychotropowych lub środków odurzających (art. 20 ust. 3 ustawy).
Kara do 3 lat więzienia grozi za samo udostępnienie małoletnim substancji psychoaktywnej - np. dopalaczy - której użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie. Karani będą też sprzedawcy w Internecie, nawet jeżeli strony będą umieszczone na zagranicznych serwerach.
Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży substancji psychoaktywnych osobom, które nie ukończyły 18 lat.
Zmiana ustawy przewidziała karalność każdego udostępniania dopalaczy dzieciom - nie tylko przez samych sprzedawców. Wprowadzono zakaz reklamy sugerującej konsumentom, że zawarte w dopalaczach substancje działają np. jak środki odurzające oraz uniemożliwiającej wycofanie z handlu do 18 miesięcy substancji, co do której istnieją podejrzenia, że może być szkodliwa dla zdrowia. Kara za udostępnienie małoletnim dopalaczy obowiązuje także przy posługiwaniu się Internetem, nawet jeżeli strony będą umieszczone na zagranicznych serwerach. Liczy się, że udostępnienie towaru ma miejsce na terytorium Polski. Odpowiedzialność nie zależy w żaden sposób od narodowości osoby udostępniającej. Zakupy przez Internet są ścigane podobnie.
Dopalacze są w Polsce całkowicie zdelegalizowane. Ostatnie uregulowania prawne utrudniły handel nimi, ale jest możliwe sprowadzania zakazanych substancji poprzez zagraniczne sklepy internetowe. Próbą rozwiązania problemu jest wprowadzanie kolejnych środków podejrzewanych o bycie składnikiem dopalaczy na listę substancji zakazanych i kontrolowanych. Nowelizacja ustawy stworzyła możliwość zawieszenia handlu związkami potencjalnie niebezpiecznymi oraz wprowadziła zakaz reklamy skojarzeniowej.
(Z materiałów Komendy Głównej Policji, więcej na www.policja.pl)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: JanuszJan
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dopalacze kradną życie Urząd Miasta Częstochowy Fundacja Dialogos

 

Projekt „Dopalacze kradną życie – odsłona piekła” został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Miasta Częstochowy.
Projekt realizuje Fundacja Dialogos.

© 2018 Fundacja Dialogos
Klik!
Back to top