Tańszy prąd dla firm, a prąd przemienny

Tańszy prąd dla firm, a prąd przemienny

Tańszy prąd dla firm, napięcie w sieciach prądu przemiennego można łatwiej przekształcić za pomocą transformatora, zmniejszając w ten sposób straty spowodowane przesyłem prądu na duże odległości.Tańszy prąd dla firm, a obciążenia liniowe

Zjawisko obciążenia liniowego, które występuje głównie w długich i lekko obciążonych liniach, prowadzi do poboru mocy biernej, a tym samym do strat energii, a w tym tańszy prąd dla firm https://ekomal-eig.pl.

 Zjawisko to nie dotyczy linii wysokiego napięcia HVDC, ponieważ ten typ linii jest obciążany tylko wtedy, gdy włączone jest zasilanie lub gdy zmienia się napięcie. W rezultacie straty transmisji są zminimalizowane, a zatem przesyłanie prądu stałego na duże odległości staje się bardziej opłacalne w nakierowaniu na tańszy prąd dla firm.

W liniach HVDC prąd jest prostowany przez prostownik przed przesłaniem, a odbiornik ma falownik, który przekształca prąd stały w prąd przemienny. Wiele osób w tym aspekcie stawia jednak na tańszy prąd dla firm w zróżnicowanych jego odmianach także pod względem ceny.