nasadzenia

2021-03-04

Ustawa ta nie zobowiązuje do nasadzenia nowego drzewa w przypadku usunięcia istniejącego, ale dopuszcza zawarcie takie zobowiązania w zezwoleniu, z czego urzędnik skorzystał,

Na terenie parku rośnie 25 drzew ustanowionych pomnikami przyrody, co daje mu pierwsze miejsce wśród bydgoskich parków. Wstępnie planowane jest tam dosadzenie nowych drzew i krzewów oraz ustawienie małej architektury (na przykład ławek, stolików itp). W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. Ustawa ta nie zobowiązuje do nasadzenia nowego drzewa w przypadku usunięcia istniejącego, ale dopuszcza zawarcie takie zobowiązania w zezwoleniu, z czego urzędnik skorzystał,. Gotowe są tam pokoje (brakuje parapetów), natomiast salon który jest na środku, klatka schodowa i łazienka wymagają wykończenia. W ramach zagospodarowania terenu powstały pieszo jezdnia, chodniki, zewnętrzne miejsca parkingowe, oświetlenie, nasadzenia oraz plac zabaw. Na działce znajdują się liczne nasadzenia brzóz, sosen, świerków. Tor do jazdy wyczynowej na rowerze, nasadzenia drzew, odbudowę sadów, czy modernizacje placu zabaw przy Nakielskiej. Wyodrębnione miejsca parkingowe wzdłuż drogi ppoż. Działka posiada urozmaicone nasadzenia oraz własne miejsce parkingowe. Klatka schodowa czysta i zadbana z domofonem, na pietrze tylko dwa mieszkania. Przy 3 metrach nie ma bowiem możliwości zachowania wygodnego ciągu pieszego i nasadzenia czegokolwiek poza trawą w odleglosci gwarantującej nietykalność plotu. Teren działki zorganizowany wg projektu zagospodarowania terenu i zieleni, nasadzenia zieleni zimozielonej niskiej i wysokiej, hortensje, kwietniki, trawa. Problem powstaje, gdy wnioskodawca nie posiada innego terenu, na którym mógłby wykonać nasadzenia zastępcze. Nowe nasadzenia krzewów, niewielkich, szczepionych drzewek o ograniczonym wzroście, zieleni niskiej, wieloletniej oraz bylin. Wykonujemy nasadzenia według uzgodnionego projektu, dbając o prawidłowe ich wykonanie oraz pielęgnację drzewek i krzewów w pierwszych dniach po jej wykonaniu. Udostępniono kierowcom nowe miejsca parkingowe przy dworcu kolejowym, powstałe w ramach realizacji projektu. W praktyce często występują sytuacje, w których nasadzenia zastępcze nie mogą być wykonane w miejscu wycinki lub nie jest to uzasadnione. Płytę główną placu wraz z otaczającymi trawnikami, znajdującą się pomiędzy murami miejskimi- od południa, klasztorem- od zachodu, fontanną przed pałacykiem – od północy i murem od wschodu. Działka częściowo wyłożona kostką brukową z licznymi nasadzeniami krzewów ozdobnych oraz z wieloletnim drzewem orzech włoski. Nasadzenia zastępcze powinny stanowić adekwatną kompensację przyrodniczą, a więc prowadzić do przywrócenia równowagi przyrodniczej w związku z dokonaną wycinką drzew.